เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนกวดวิชาเดอะซันอะแคเดะมิค ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ 12/2555 ก่อตั้ง ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548 

อาจารย์ในโรงเรียน

ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด

Founder and Managing Director ที่ The Sun Academic Tutor School

อาจารย์ออม